hasanayranci@karatekin.edu.tr
+90 376 213 26 26
Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Kat:3
Prof. Dr.

Hasan AYRANCI

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Kısa Özgeçmiş

Hukukçu, akademisyen, avukat ve sivil toplum adamı Prof. Dr. Hasan AYRANCI, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Ankara’da doğan Hasan AYRANCI, çocukluk ve gençlik yılları ile tüm tahsil hayatını başkentte geçirmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989’da mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamlayarak doçentlik ve profesörlük unvanlarını kazanmıştır.

Akademik görevlerinin yanı sıra Hasan AYRANCI, uzun yıllar Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarında üyelik ve başkanlık yapmıştır. Koruma Yüksek Kurulu Üyeliği görevini yerine getirmiştir. Bu görevlerini, bir taraftan ülkemizin kültür ve tabiat varlıklarının korunması, diğer taraftan kalkınma için gerekli altyapı yatırımları ve diğer önemli projelerin hayata geçirilmesi bilinciyle yürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ankapark gibi büyük eserlerin başkent Ankara’ya kazandırılması için çaba göstermiştir.

Prof. Dr. Hasan AYRANCI ayrıca, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu üyeliği, TOBB Tahkim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde Türk sporu ve iş hayatına destek vermiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı TKİ, BOTAŞ ve TETAŞ Genel Müdürlükleri’nde önemli görevler yürütmüştür. Bu görevlerin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu Danışmanlığı yapmıştır.

Halihazırda Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Danışma Kurulu Üyeliği ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyeliği (ISTAC) görevlerini de yerine getirmekte olan Hasan AYRANCI, başta ESYAV Vakfı ve Bilim ve Teknoloji Vakfı olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde de vakıf başkanı olarak görev almıştır.

İdari görevlerinin yanı sıra 2000 yılından bu yana avukatlık ve danışmanlık da yapmakta olan Prof. Dr. Hasan AYRANCI, hukukun pek çok alanında sadece akademisyen olarak değil, gündelik hayatımızı doğrudan etkileyecek kararların alınma süreçlerinde uzmandır.

Yayınlanmış Türkçe ve Almanca pek çok makalesi ve beş adet kitabı bulunan Prof. Dr. Hasan AYRANCI, İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

Eğitim

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi(1985-1989)
 • Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora(1990-1999)
 • Hukuk Alanında Doçentlik Unvan ve Yetkisi(2005)
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Profesörlük Ataması(2010)

Uzmanlık Alanları

 • Hukukun Genel Teorisi
 • Hukuk Sistemine Hakim olan İlkeler
 • Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • İmar Projeleri
 • Şehir Planları
 • Gayrimenkul Hukuku
 • Kamulaştırma
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları
 • Spor Hukuku

Yürüttüğü Görev ve Faaliyetler

 • Hukuk Bürosu, Avukat-Danışman-Yönetici(2000-)
 • Yüksek Öğretim Kurumu Kurum Danışmanı(2016-)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Üyesi(2011-2015)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı(2011-2015)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Tahkim Divanı, Tahkim Kurulu Başkanı(2011-)
 • ESYAV Vakfı Başkan Yardımcısı(2008-)
 • ESYAV Vakfı Başkanı(2017-)
 • Bilim ve Teknoloji Vakfı Başkanı(2010-)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ International Limited; (Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı), Danışman(2010-2014)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TETAŞ Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş., Danışman(2013-2014)
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) A.Ş. Danışman(2012-2013)
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyesi(2006-)
 • Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Hakem Kurulu Üyesi(2009-)
 • Ankara Barosu Dergisi Danışma Kurulu Üyesi(2006-)
 • Türkiye Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Üyesi(2007-2001)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkan Yardımcısı(2005-2009)
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Yenileme Alanları Koruma Kurulu Üyesi(2009-2010)
 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı(2007)

Yabancı Dil Bilgileri & Yetenekler

İngilizce(100)100%
Almanca(100)100%
Arapça(75)75%