Emir Karatekin

İç Anadolu’nun en kuzeyinde bulunan Çankırı, tarihsel süreç içinde Hititler, Paflagonlar, Persler, Galatlar ve Romalıların hâkimiyetinde kalmıştır. Emevilerin düzenlediği akınlara rağmen fethedilemeyen, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Çankırı, 1074 yılında Süleyman Şah’ın komutanlarından Karatekin Bey tarafından fethedilmiştir. Batı Karadeniz bölgesini fetheden ilk Müslüman Türk komutan olması bakımından Emir Karatekin Türk-İslam tarihi açısından önemli bir şahsiyettir. Emir Karatekin’in 1074-1084 yılları arasında bu bölgede sürdürdüğü askeri faaliyetler sonucunda Çankırı, Kastamonu ve Sinop bölgeleri Türkler tarafından fethetmiş, tarihe “Çankırı Fatihi” olarak geçmiştir. Vefatına kadar Çankırı merkez olmak üzere, Çankırı, Kastamonu ve Sinop havalisinin tek idarecisi olmuştur. Fethettiği bölgelerde Anadolu Selçuklularına bağlı bir beylik kuran Karatekin vefatına kadar bu beyliği yönetmiştir. Emir Karatekin, vefatından sonra Çankırı kalesinde bulunan mezarına defnedilmiştir.

     Emir Karatekin’in Bizans ve Haçlılarla mücadele ile dolu bir hayat geçirmesi, ölümünden sonra hayatının destanlaşmasını, övgüye mazhar manevi bir dinamik olarak bilinmesini beraberinde getirmiştir.  Karatekin Bey, Türkistan’dan aldığı iman hareketini Anadolu’ya nakış nakış işleyen alperenlerden biridir.