Üniversitemizden Duyurular

Güncellenmiş Ortak Zorunlu Derslerin Muafiyet Sınavları

Ana Sayfa >Güncellenmiş Ortak Zorunlu Derslerin Muafiyet Sınavları

Değerli öğrencilerimiz,

Ortak Dersler Koordinatörlüğü kapsamında yürütülen Ortak Zorunlu Derslerin (ATA-101/102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II, TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, TDİ-101/102 Türk Dili I/II, YDİ-101/102 İngilizce I/II ve YDA-101/102 Almanca I/II) Muafiyet Sınavı 04 Ekim 2022 Salı günü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının almış olduğu karar doğrultusunda yüz yüze yapılacaktır.

 • Muafiyet sınavına yalnızca 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler katılabilir. 
 • Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler, sınav gün ve saatinde, kendisinin kayıtlı olduğu birimde sınav için belirlenen sınav salonunda bulunmak zorundadır. Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınav salonuna gelen öğrenci sınava kesinlikle alınmaz. Öğrenci sınav başladıktan 30 dakika sonra sınav salonundan çıkabilir. Herhangi bir sebeple sınav salonundan çıkan öğrenci sınav salonuna alınmaz. 
 • Sınav, her bir ders için yirmi beşer sorudan oluşmaktadır. 
 • Sınav tek oturum şeklinde yapılacak olup sınav süresi toplamda 110 dakikadır Sınavın başladığı ilk 10 dakika kimlik kontrolü, optik form kodlama ve kitapçık dağıtımına ayrılmıştır. Soruların cevaplanma süresi 100 dakikadır. 
 • Sınava istediğiniz ders/lerden girebilirsiniz. 
 • Sınav Çizelgesi:

Dersin Kodu

Dersin Adı

Sınav Türü

Sınav Tarihi

Sınav Saati

Sınavın Yapılma Şekli

Sınav Sorumlusu Öğretim Elemanı

ATA-101/102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II

Muafiyet

04 Ekim 2022

 

15:00-16:50

Yüz yüze

Öğr. Gör. Dr. Ebubekir KEKLİK

ebubekirkeklik@karatekin.edu.tr

TBT-191/192

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Semih KUTER

semihkuter@karatekin.edu.tr

TDİ-101/102

Türk Dili I/II

Öğr. Gör. Fikret KEDERSİZ

fikretkedersiz@karatekin.edu.tr

YDİ-101/102

İngilizce I/II

Öğr. Gör. Abdulkadir GÖKMEN

agokmen@karatekin.edu.tr

YDA-101/102

Almanca I/II

Öğr. Gör. Dr. Ebru YEMİŞENÖZÜ

ebruozu@karatekin.edu.tr

 Muafiyet sınavı sonucunda alınan sayısal notun karşılığında aşağıda belirtilen tabloya göre harf notu verilecektir. 

Muafiyet Sınavı Uygulanan Dersler İçin Dönüşüm Tablosu*

Sayısal Notlar

Harf Notları

Katsayılar

90-100

A

4,00

85-89

B1

3,50

80-84

B2

3,25

75-79

B3

3,00

70-74

C1

2,50

65-69

C2

2,25

60-64

C3

2,00

* Bu tablo Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinden alınmıştır (Madde 16/2).

 • Muafiyet sınavından mutlak değerlendirme yöntemine göre yüz (100) üzerinden en az altmış (60) başarı notu alan öğrenciler bu dersten başarılı sayılır. Muafiyet sınavı sonucunda 60’ın altında not alan öğrenciler ilgili dersleri alacaklardır. 
 • Muafiyet sınavına ilgili eğitim-öğretim yılında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında öğrenim görecek olan öğrenciler ve daha önceki yıllarda derse kayıtlanarak not veya devamsızlık sebebiyle başarısız olmuş veya not yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenciler giremez. 
 • Öğrenciler, ders kaydında yabancı dil derslerinden (YDİ-101/102 İngilizce I/II veya YDA-101/102 Almanca I/II) hangisini seçtiyse o dersin muafiyet sınavına girebilir. Diğer yabancı dil dersinin muafiyet sınavına girse bile değerlendirmeye alınmaz. 
 • TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi için yapılan muafiyet sınavına, ilgili dersin bölüm/program müfredatında zorunlu statüde olan bölüm/program öğrencileri girebilir. Müfredatta seçmeli statüde olan bölüm/program öğrencileri bu dersin sınavına girmiş olsa bile değerlendirmeye alınmaz. 
 • Sınav başlamadan önce kimlik kontrolü yapılacak olup, sınava gelirken kimliklerinizin (Nüfus cüzdanı, öğrenci kimlik belgesi, pasaport gibi) ve üniversiteye kayıt belgesinin (elektronik ortamda üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler e-devlet üzerinden bu belgeyi alabilir, yüz yüze kayıt yaptıran öğrenciler öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından bu belgeyi alabilir)) yanınızda olması ve kimlik ve kayıt belgenizi sınav salon görevlisine göstermeniz gerekmektedir. 
 • Tüm öğrenciler muafiyet sınavına kendi kayıtlı olduğu bölüm/programın fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunda sınava katılacak olup, sınav salon numaraları duyurulacaktır. 
 • Sınavda tükenmez kalem kullanmak yasaktır. Optik forma kodlama kurşun kalem ile yapılmalıdır. 
 • Optik formda yapılan eksik ve hatalı kodlamalardan öğrencinin kendisi sorumlu olup değerlendirmeye kesinlikle alınmaz. 

NOT 1: Muafiyet sınavlarına girmek zorunlu değildir. 

NOT 2: Sınavlarda sadece başarılı olan öğrencilerin (60 (C3) ve üstü not alan) notları dikkate alınarak sisteme işlenecek ve öğrenci ilgili ders/lerden muaf olacaktır. Sınava girip yeterli puanı alamamış öğrencilerimiz için sisteme herhangi bir not girişi yapılmayacaktır. Yukarıdaki maddede de belirtildiği gibi öğrenci ilgili ders/leri alacaktır.

ATA-101/102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

TBT-191/192 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

TDİ-101/102 Türk Dili I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

YDİ-101/102 İngilizce I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

YDA-101/102 Almanca I/II dersinin muafiyet sınavı konu  başlıkları için tıklayınız.

Yayınlanma Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba
Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba