ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

 

 

28-29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı öngörülemeyen nedenlerden dolayı Sınav Kurulunca 18-19-20 Haziran 2019 tarihlerine ertelenmiştir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların yenilenen sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir. Adayların listelerde belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Geçerli mazereti olmayanlardan belirtilen gün ve saatte sözlü sınava katılmayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Ayrıca sınav takvimi içerisinde zaman kaybından dolayı sözlü sınava alınamayan aday olursa takvimden sonraki gün de sözlü sınava devam edilebilecektir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen  “İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

  1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  3. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
  4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  5. Genel kültürü ve genel yeteneği,
  6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

 

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.” hükmüne göre sözlü sınav yapılacaktır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Personel Listesi ve Sınav Tarihleri için tıklayınız.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Personel Listesi ve Sınav Tarihleri için tıklayınız.