ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

2019-2020 ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

BAŞVURU KRİTERLERİ:

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına  dâhil olan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı tam zamanlı iş deneyimi elde etmesidir

Kimler Yararlanabilir?

Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Staj faaliyeti doğrudan öğrencinin okuduğu alan ile ilişkili olmalıdır.

Ev Sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

 • İşletmeler, Eğitim Merkezleri, Araştırma Merkezleri, Diğer Kuruluşlar

Staj Arama Veri Tabanları aşağıdaki gibidir:

 

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bknz. https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en), AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir.

 

STAJ YERİNİ NASIL BULACAĞIM?

 

Staj Arama Veri Tabanları aşağıdaki gibidir:

 

erasmusintern.org

http://www.iagora.com/work/en/internships

http://www.praxisnetwork.eu/

https://graduateland.com/

https://www.worldinternships.org/

http://euconnect.org/

https://www.monster.com/geo/siteselection

https://tr.indeed.com/

https://leonet.joeplus.org/

 

 

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Süresi

 • ÇAKÜ önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yeterli başvuru olması durumunda en az 2 ay en fazla 3 ay staj yapabilirler. Yeterli başvuru olmaması durumunda staj komisyonu 3 aydan fazla staj başvurularını değerlendirecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Ulusal Ajans tarafından açıklanan Erasmus+ Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde geçerli olacak staj başvuru tarihlerini e-mail aracılığı ile Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine duyurur. Ayrıca, bu tarihler ÇAKÜ internet sayfası aracılığı ve ilanlar ile de üniversitenin tüm mensuplarına ve öğrencilerine ilan edilir. Yerleştirme: Öğrencilerin Kabul Mektuplarının uygunlukları bir komisyon tarafından değerlendirilir.

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti için başvuru tarihleri

14 Ekim 2019—20 Aralık 2019 olarak belirlenmiştir.

Staj`ın yapılacağı firmadan alınacak kabul mektubunun en geç 06 Mart 2020 tarihine kadar Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü`ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

1. Genel Not Ortalaması:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için en az 2.20/4.00

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için en az 2.50/4.00 olmalıdır.

2. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus+ stajından yararlanma hakkına sahiptir.

3. Öğrenci, daha önce Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanan öğrencilerimiz, Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuru yapabilirler ancak öncelik Erasmus+ faaliyet türlerinden hiç yararlanmamış öğrencilerimize verilecektir. Ayrıca daha önce yararlanan öğrencilere toplam yararlanma sayısına göre -10 puan kuralı uygulanacaktır. Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+ programından faydalanmasına engel değildir.

4.İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen tüm aday öğrenciler öncelikle staj yapacakları kurum ve kendi Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri ile iletişime geçip staj yapılacak kurumdan Davet Mektubu istemeli ve çalışma programı hazırlamaya başlamalıdırlar.

 

BAŞVURUNUZA AŞAĞIDAKİ BELGELERİ DE EKLEYİNİZ:

 

 1. Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Yerleştirme Başvuru Formu                                               ( Üniversite Bilgi Sistemi (UBİS)’ten ulaşılabilir.)

 

 1. Davet Mektubu (Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi: Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir. (Sınavı geçmeniz durumunda teslim alınacak)

3.   Staj Anlaşması (Traineeship Agreement) (Sınavı geçmeniz durumunda teslim alınacak)

  

ERASMUS+ STAJ ÖĞRENCİSİ SEÇİM SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı

 

ERASMUS+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı "İNGİLİZCE" dilinde ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.

1. Aşama: 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat: 09.00’da Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Merkezi Derslikler A veya B blok.

Bu sınavda öğrencilerin, 1- Gramer; 2- Okuma; 3- Yazılı Kompozisyon bilgi ve becerileri ölçülecektir. Bu sınavı geçemeyen öğrenciler doğrudan eleneceklerdir.

2. Aşama: : 23 Aralık 2019  Pazartesi günü Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 6. Katta 13.30 da yapılacaktır. 1. Aşama sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce konuşma becerileri bakımından ölçülecektir.

1. ve 2. Aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerden en yüksek puana sahip öğrenciden başlamak üzere ERASMUS Programı sıralaması yapılacaktır.

 

Erasmus+ Sıralama Puanının Hesaplanması

 •       Genel Not Ortalamasının % 50`i
 •       Yabancı Dil Puanının % 50`i hesaplanacaktır. 

 

Erasmus Notu oluşturulurken;

Şehit ve gazi çocuklarına:

+15

Engelli öğrencilere:

+10

Daha önce yararlanma (faaliyet başına):

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma:

-10

Duyurulan tarihe kadar vazgeçmeme:

-10

Yabancı dil sınavına gireceğini beyan edip girmeme:

-5

 

 • Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır. Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.
 • Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

 

Not: Öğrenciler sınavı geçmek kaydıyla hibesiz de faydalanabilirler.

 

 

ÜLKE GRUPLARI

HAREKETLİLİKTE MİSAFİR OLUNAN ÜLKELER

AYLIK STAJ (AVRO)

AYLIK ÖĞRENİM (AVRO)

1.      ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

600

 

 

500

3.Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

400

 

 

300

 

 

 

 

GÖNDERİLME ÖLÇÜTLERİ

 • Erasmus+ Kurum Koordinatörü, tüm başvuruları derler ve davet mektuplarının uygunluğunu kontrol eder.
 • Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Erasmus+ sıralama puanına göre en yüksekten en düşüğe öğrencilerin listesini hazırladıktan sonra Ulusal Ajans tarafından uygun görülmüş kontenjanlar dâhilinde, Erasmus+ staj öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencileri duyurur.
 • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanılmış olunması Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

EĞİTİM ANLAŞMASI (TRAINEESHIP AGREEMENT)

Erasmus+ Staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus+ öğrencilerinin staj çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını Erasmus+ bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte  hazırlamaları gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.  Eğitim anlaşması (Traineeship Agreement) adı verilen bu belgede çalışma programının yanı sıra, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir. Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus+ stajının, zorunlu staja sayılıp sayılmaması bölümlerin inisiyatifindedir.

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci olmak üzere tüm taraflarca onaylanan Eğitim Anlaşmaları (Traineeship Agreements) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır, 1 tanesi Staj Yerine, diğeri de Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne verilir.

ERASMUS+ STAJ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKLARI

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü Erasmus+ Staj öğrencilerini Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ile beraber Staj Sözleşmesi ve Kalite Taahhüdü hakkında bilgilendirir. Öğrenci Erasmus+ Kurum Koordinatörü ile Staj Sözleşmesi imzalamalıdır. Bu sözleşmede ortaklar, yer, süre ve mali katkı konuları belirtilmelidir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir. 

Erasmus+ Kurum Koordinatörü, tüm Erasmus+ Outgoing öğrencilerinin Erasmus+ hibelerini hesaplar. Söz konusu hibe, öğrencinin staj yapacağı kurumda geçireceği süre üzerinden ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen “Mali destek listesi” çerçevesinde hesaplanmaktadır. Erasmus+ Koordinatörlüğü tüm Erasmus+-Outgoing öğrencileri için Halk bankasından Avro hesabı açılma sürecini takip eder ve öğrencilere hak ettikleri Erasmus+ staj hibesinin ödenmesini sağlar. Ödemeler, öğrenciler tüm taraflarca onaylanan Training Agreement’ları ve Staj Sözleşmelerini merkezimize teslim ettikten sonra Rektörlük onayı ve banka havalesi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.