ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

AB-Türkiye Enerji İlişkileri Konferansı Gerçekleştirildi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Cemil Özbuğday “AB-Türkiye Enerji İlişkileri” konulu konferans verdi. Avrupa Komisyonu Jean Monnet Programı tarafından finanse edilen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen “Orta Anadolu-Avrupa Mükemmeliyet Merkezi (Heart of Anatolia European Centre of Excellence –ANAMER) Projesi öğretim üyesi hareketliliği kapsamında gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını, projenin yerel koordinatörü Doç. Dr. Hatice Yazgan yaptı.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri ve fakülte öğretim üyelerinin katıldığı konferansta Doç. Dr. Özbuğday, öncelikle AB’nin enerji bakımından profilini ortaya koydu ve Türkiye’nin AB ile enerji ilişkilerini değerlendirdi. AB’nin Enerji Stratejisi, Stratejinin temel belgeleri, hedefleri ve ilkelerini açıkladıktan sonra AB’de enerji güvenliğini değerlendiren Doç. Dr. Özbuğday, AB’nin tükettiği enerjinin % 53’ünü ithal ettiğini ve ithalat bağımlılığında ham petrolün % 90 ve doğalgazın % 66 oranında olduğunu belirtti. Bu kapsamda Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa’da bağımlılık düzeyinin oldukça yüksek olduğu ve enerji güvenliği ile ilgili en temel meselenin tek bir tedarikçiye (Rusya Federasyonu) güçlü bağımlılık olduğunu vurguladı. Bu durumun, Avrupa Komisyonu tarafından Mayıs 2014’te Enerji Güvenliği Stratejisini yayınlamasına neden olduğu ve Stratejinin temel amacının Avrupa vatandaşları ve ekonomisi için istikrarlı ve bol enerji arzının sağlanması olduğunu belirtti. Doç. Dr. Özbuğday, Türkiye’nin 2006 yılında Enerji Topluluğu’na gözlemci olarak katıldığını söyledi ve Türkiye-AB üyelik müzakerelerinde enerji faslının mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Konferans soru-cevap bölümü ile sona erdi.