Değişim Programları

Üniversitenin Avrupa eğitim ve Gençlik Programları ile Çerçeve Araştırma Programlarına aktif bir şekilde katılımını sağlamak, Erasmus Program ülkeleri ile anlaşmalarda başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Çin, Yeni Zelanda, Japonya ve Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Mısır, Cezayir gibi ülkeleri de kapsayacak geniş bir yelpazede genişletmek,

Değişim Programı Nedir?

Öğrenci değişim programları, anlaşmalı diğer üniversiteler arasında öğrencilere farklı eğitim deneyimi, toplumsal yaşama uyum, akademik kariyer ve sosyal kişiliğini geliştirme gibi konularda imkân sunan programlardır.


Üniversitemiz Erasmus+ KA107 Hareketliliğinde İlk Sıralarda
2019 Erasmus+ Teklif Çağrısı döneminde, Erasmus+ KA107 Projeleri değerlendirme süreci Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tamamlandı. Türkiye’de bulunan 207 üniversite içerisinde Erasmus+ KA107 projesi kapsamında Çankırı Karatekin Üniversitesi ülke bazlı en çok projesi kabul edilen ve en fazla hibe alan 5. üniversite oldu. Ayrıca 2007’den sonra kurulan tüm üniversiteler içerisinde de 1. oldu. Erasmus KA107 kapsamında hibelendirilen ülkeler Malezya, Sudan, Tunus, Cezayir, Filistin, Ürdün, Bangladeş, Cibuti, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek olmak üzere 11 ülkedir.
Üniversitemiz Ulusal Ajans’ta Erasmus Danışma Kurulunda

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansında Çankırı Karatekin Üniversitesi danışma kuruluna seçildi.

Türkiye Ulusal Ajans Başkanlığı Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğünün program çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, “Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiye sıralamasında 207 Yükseköğretim Kurumu içerisinde gerçekleştirdiği hareketlilikler ile 45. sıraya yükselmiştir. Bu sıralama üniversitenin programa ve öğrencilerine ne kadar çok değer verdiğinin bir kanıtıdır. Çankırı Karatekin Üniversitesi`nin programla ilgili en büyük artılarından birisi de üniversiteye tahsis edilen hibenin tamamını eksiksiz olarak kullanmasıdır. Bu şu anlama geliyor ki hibe desteklerinden daha çok öğrencinin yararlanması ve ekonomik girdinin daha fazla olması.” denildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü ayrıca Erasmus KA107 projelerinde de projeye başvuran üniversiteler arasında en fazla ülke bazlı projesi kabul edilen 5. üniversite olmuştur. Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü hem kendisine tahsis edilen hibenin tamamını kurallar çerçevesinde kullanırken aynı zamanda iyi uygulama örneği olarak Ulusal Ajans tematik toplantıda proje uygulamasını anlatmıştır.

Erasmus+

Erasmus öncelikle üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini öngören bir yüksek öğretim programıdır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu program yüksek öğretimde üniversiteler arası iletişimi geliştirmeyi ve Avrupalılık boyutunun arttırılmasını öngörür.

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Farabi

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Erasmus+ KA107 Uluslararası Değişim Programında Türkiye 5.'yiz

Erasmus Değişim Programı

Mevlana Değişim Programı

Farabi Değişim Programı