harunciftci@karatekin.edu.tr
+90 376 218 95 00-7271
Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası
Prof. Dr.

Harun ÇİFTÇİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Kısa Özgeçmiş

Prof. Dr.

Harun ÇİFTÇİ

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle 21.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/203 nolu karar ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Makamı şahsına tevdi edilen Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, 1975 Elazığ doğumludur. 1996 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü tamamlayan Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, Organik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisansını, Analitik Kimya Anabilim Dalında birinci Doktorasını ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında ikinci Doktorasını tamamlamıştır.

2012 yılında Doçent, 2017 yılında ise Profesör unvanı almıştır. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesidir. Tıp Fakültesindeki akademik görevlerinin yanında, Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Bölgesel Kalkınma Projelerinde Yürütücü, Koordinatör ve Danışmanlık gibi birçok vazifeyi de ifa etmiştir.

Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki uzmanlıkları nedeniyle multidisipliner alanlarda ulusal ve uluslararası çalışmalara önemli katkılar sağlamıştır.

Görev yaptığı Üniversitede; Senato Üyeliği, Sağlık Yüksekokul Müdürlüğü, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi idarecilik vazifelerinin yanında, bölge kalkınmasına fayda sağlayacak faaliyetlerin; eylem ve stratejik planların hazırlanmasına, rol model oluşturacak projelerin belirlemesine direkt katkıda bulunmuştur.

Yurtdışındaki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak ders de veren Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, yine vatan toprakları dışında Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumları iş birliği ile düzenlenen toplantılarda ve eğitim etkinliklerinde seminerler düzenlemiştir.

Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, 10 ve 11. Kalkınma Planlarında detaylıca söz edilen hedefler doğrultusunda; jeotermal enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli değerlendirilebilmesi için Mühendislik, Ziraat ve Sağlık alanlarında düzenlenen Jeotermal Enerji Çalıştaylarının Başkanlık vazifelerini yürütmüş, Ticaret ve Sanayi Odalarında, Konya Ovası Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliğinde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Sosyal ve Beşerî Kalkınma, Yenilenebilir Enerji, Turizmin Yaygınlaştırılması başlıklı çalışma ve çalıştaylara katılmıştır.

Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, çevre ve su kirliliğinin önlenmesi, insan ve toplum sağlığının korunması, gıda güvenliği, toksikoloji, biyoaktif bileşenler, biyonanoteknoloji, risk değerlendirmeleri, sürdürülebilir kalkınma ve inovatif kimya alanlarında bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir.

Rektör Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Short Resume

Prof. Dr.

Prof. Dr. Harun CIFTCI

Çankırı Karatekin University Rector

Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, who was appointed as the rector of Çankırı Karatekin University by our President Recep Tayyip ERDOĞAN with the decision numbered 2021/203 published in the Official Gazette dated 21.04.2021, was born in 1975 in Elazığ. After graduating from Engineering Faculty Chemical Engineering Department of the Fırat University in 1996, Rector Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ completed his Master's Degree in Organic Chemistry, then his first Doctorate in Analytical Chemistry, and his second Doctorate in Medical Biochemistry.

 He received the title of Associate Professor in 2012 and Professor in 2017. He was a faculty member at Kırşehir Ahi Evran University and the department head of Medical Biochemistry at the Faculty of Medicine, Basic Medical Sciences Department. In addition to his academic duties at the Faculty of Medicine, he also carried out many duties as Executive, Coordinator and Consultant in projects funded by European Union, TÜBITAK and Regional Development Projects.

Due to his expertise in Basic and Applied Sciences, he has made significant contributions to national and international studies in multidisciplinary fields.

 In the past, he directly contributed to the preparation of action and strategic plans, and to the determination of projects that will serve as role models and to the activities that will benefit the development of the region besides administrative duties such as Senate Membership, School of Health Director, Vocational School Director, Department Head, Membership at the Board of Directors.

 Rector Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ gave lectures as a visiting lecturer at universities abroad, and also held seminars at meetings and training events organized in cooperation with Yunus Emre Institute and Higher Education Institutions within Türkiye and outside.

Rector Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, in line with the targets included in detail in the 10th and 11th Development Plans; served as the chairman at the Geothermal Energy Workshops held in the fields of Engineering, Agriculture and Health in order to evaluate geothermal energy resources more effectively and efficiently and attended in studies and workshops titled Social and Human Development, Renewable Energy, Tourism Dissemination in Chambers of Commerce and Industry, Konya Plain Project Region Universities Association and Non-Governmental Organizations.

 Rector Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ continues his scientific studies in the fields of prevention of environmental and water pollution, protection of human and public health, food safety, toxicology, bioactive components, bionanotechnology, risk assessments, sustainable development and innovative chemistry.

 Rector Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ is fluent in English. He is married and has two children.