ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

İ.İ.B.F Çarşamba Konferansları Devam Ediyor

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çarşamba konferanslarında bu hafta konuşmacı Arş. Gör. Özge Varol, konu “Tarımın Ticareleşmesi ve Tanzimat Dönemi`nde Batı Anadolu`da Tarımda Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırım” oldu.

 “14.yüzyıldan itibaren, Ortaçağ Avrupa’sının büyük bir bölümünde hâkim olan feodal ekonomik sistem, Batı Avrupa’da, özellikle İngiltere’de, değişmeye başlamıştır.” sözleriyle konuşmasına başlayan Varol : “Tarımsal üretim için gerekli olan alanların sınırlandırılması, küçük toprak sahipleri üzerinde baskı yaratmış, bu üreticiler topraklarından zorla çıkartılmış ve bu toprakların etrafı çitlerle çevrilmiştir. Bu «Birinci Çitleme Hareketi»  sonucu bağımsız küçük üreticiler, büyük çiftliklerde düşük ücretli işçi olarak çalışmaya başlamışlardır. 18 ve 19.yüzyıllarda görülen «İkinci Çitleme Hareketi» ise, tahıl fiyatlarının yükselmesi ve çeşitli tarımsal ürünlerin piyasa için üretilmeye uygun olması nedeniyle, kırsal alanların, hukuki yollardan etrafının çitlerle çevrilmesini ifade etmektedir.” şeklinde konuştu.

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi tarım politikasının ana ekseninin tarımsal üretimin arttırılması ve çeşitlendirilmesi, dış talebe yönelik tarımsal ürünlerin üretimi ile sanayi için gereken hammadde üretimi oluşturduğunu ifade eden Varol: “Kapitalist tarzda üretim yapan büyük çiftliklerin kurulması konusunda atılan en önemli adım, “toprak sahipliği” konusunun kanunlarla yeniden düzenlenmesidir. 1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunnamesi ile tarımsal araziler kazanım, mülkiyet ve devir usulleri bakımından yeniden düzenlenmiştir.” dedi.

Varol ayrıca: “Toprak mülkiyeti konusunda Tanzimat Dönemi’ndeki düzenlemelere rağmen, devletin köylülerin geçimlik üretim yapısını korumaya çalıştığı görülmektedir. Merkezi otorite, köylülerin kullandığı arazinin borçlanma nedeniyle haczedilmesini yasaklamış, köylülerin toprak üzerindeki mülkiyet hakları tapu verilerek meşrulaştırılmıştır.” sözlerini kullandı.