ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

İŞKUR ve ÇAKÜ Arasında İŞKUR İrtibat Noktası Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrıları sonrasında işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması hedeflerine yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından Çalışma Hayatında Millî Seferberlik programı başlatılmıştır.

Bu kapsamda Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü arasında İŞKUR irtibat noktası kurulmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Mehmet Çakır ile Çankırı İŞKUR İl Müdürü Alim Çaycı tarafından imzalanan protokolde amaç;

İşgücü piyasası ve istihdam alanında rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerinin etkinliği ve ulaşılabilirliğinin artırılması,

  • Üniversitelerde bireysel olarak ve grup halinde öğrencilere yüz yüze danışmanlık hizmeti verilebilmesi,
  • İş ve meslek danışmanlarının bu noktalarda öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilmesi,
  • İşbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Protokol görüşmesinde, eğitim-istihdam ilişkisinin kurulması ve öğrencilerin eğitim hayatından işgücü piyasasına geçişleri noktasında destek sunmanın İŞKUR İl Müdürlüğünün önemli görevleri arasında olduğu dile getirildi. Bu bağlamda da “Onuncu Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam Stratejisi” gibi üst politika konularda da Üniversite İrtibat Noktalarının sayısının ve etkinliğinin artırılması yönünde doğrudan yer alan eylemlerin de konunun önemini ortaya koyduğu belirtildi. Ayrıca görüşmede beyaz yakalılara ve işverenlere ulaşılmasında, öğrencilerin deneyim kazanması ve işgücü piyasası hakkında bilgi edinmesine yardımcı olan “İşbaşı Eğitim Programı” gibi bazı programların da tanıtılmasında etkin olarak kullanılabilecek İŞKUR irtibat noktalarının açılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.