Mevzuat

KAYSİS - Kamu Mevzuat Sistemi
KURUM YÖNETMELİKLERİ
SIRA ADI ETİKET
1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği (Güncelleme 12.10.2020) lisans önlisans öğrenci
2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği lisansüstü öğrenci
3 Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği dil eğitimi
4 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği (Yayım Tarihi 05.04.2013) yaz dönemi öğrenci
6 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik öğrenci yatay geçiş çift ana dal lisans ön lisans
7 Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği öğrenci öğrenci konseyi
8 Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği uygulamalı eğitim çerçeve yönetmelik
9 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim - Öğretim Yönetmeliği (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 05.04.2013) yürürlükten kaldırılan
10 Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ( YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI 11.09.2012) yürürlükten kaldırılan
11 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik açıköğretim ön lisans lisans öğrenci
12 Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği merkezi araştırma laboratuvar
YÖNERGELER
SIRA ADI ETİKET
1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi yükseltilme atanma personel
2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (26.01.2023 tarihinde YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI; 31.12.2022 tarihli Öğretim Üyesi İlanlarının bilim jürisi değerlendirmelerinde kullanılacaktır.) personel
3 Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi uluslararası öğrenci öğrenci lisansüstü
4 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu Yönergesi Bologna komisyon
5 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi yayın etiği
6 Çankırı Karatekin Üniversitesi Kişisel Verileri Koruma Komisyonu Yönergesi kişisel veri KVKK
7 Çankırı Karatekin Üniversitesi İlk Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi öğrenci başarı yüzde on
8 Çankırı Karatekin Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi güvenlik soruşturması arşiv araştırma
9 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yazışma Usul ve Esasları İle İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi yazışma imza yetki
10 Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Program/Kurs Eğitim-Öğretim Yönergesi dil eğitimi kurs
11 Çankırı Karatekin Üniversitesi Başarı Değerlendirme Yönergesi başarı öğrenci not
12 Çankırı Karatekin Üniversitesi Diploma, Mezunların Başarı Sıralamaları ve Verilecek Başarı Belgesine İlişkin Yönerge öğrenci diploma başarı mezun sıralama
13 Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesi özel yetenek sınavı güzel sanatlar
14 Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyinde Özel Öğrenci Yönergesi özel öğrenci lisans önlisans
15 Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri yaz okulu
16 Çankırı Karatekin Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi eğitim komisyonu
17 Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri ek madde uygulama
18 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi yabancı dil hazırlık sınıfı
19 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi yurt dışı kayıt öğrenci
20 Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hukuk fakültesi sınav
21 Çankırı Karatekin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi diş hekimliği sınav
22 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi öğrenci topluluk SKS
23 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi yayın etiği sağlık bilimleri
ESAS VE USULLER
SIRA ADI ETİKET
1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları kalite kalite komisyonu
POLİTİKALAR
SIRA ADI ETİKET
1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası kişisel veri KVKK
MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİ
KANUNLAR
SIRA ADI ETİKET
1 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu personel mevzuat Yükseköğretim Kanun
2 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bilgi edinme
3 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memur personel devlet
4 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu yükseköğretim personel
5 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu yükseköğretim teşkilat kurum
6 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun memur yargılanma diğer kamu görevlileri
7 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun yapı denetimi
8 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ihale sözleşme
9 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş sağlığı güvenlik
10 6245 sayılı Harcırah Kanunu harcırah