Hakkımızda

Misyon & Vizyon

Anasayfa >Hakkımızda >Misyon & Vizyon

Misyon & Vizyon

MİSYON

Eğitim-öğretim ve araştırmada evrensel ölçüt ve etik değerleri benimseyen, toplum yararını ve paydaş memnuniyetini ilke edinen Çankırı Karatekin Üniversitesi; eleştirel düşünebilen, mesleki yeterliliğe sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesiyle donatılmış, yeni bilgiler üreten, uygulayan ve yayan bireyler yetiştirmeyi; bilimsel ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde rekabet etmeyi amaç edinmiştir.

VİZYON

Yenilikçi, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırmada öncü; öğrenciler, araştırmacılar ve çalışanlar tarafından tercih edilen ve benimsenen bir kurum olmaktır.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • Evrensel etik değerlere bağlı
 • Eleştirel düşünceye açık
 • Mesleki yetkinliğe sahip
 • Ulusal değerlere saygılı
 • İnsan haklarına saygılı
 • Analitik düşünceye sahip
 • Çalışkan ve üretken
 • Adil, güvenilir ve şeffaf
 • Paydaş memnuniyetini önemseyen
 • Öncü ve yenilikçi
 • Çevre bilincine sahip
 • Özgürlük ve çokseslilik bilincine sahip
 • Engelsiz bir Üniversite olmak