ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Üyemiz Türkiye Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma Sınav Komisyonu Üyeliğine Seçildi

Üniversitemiz Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. M. Nuri Öner, Türkiye Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma Sınav Komisyonu Üyeliğine Seçildi.

 08.07.2006 tarihli ve 26222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ıncı maddesinde yer alan niteliklere sahip, ”Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde oluşturulan sınav komisyonuna, Yükseköğretim Kurulundan dört üye talep edildi.

Bu doğrultuda, üniversitelerde yapılan araştırmalar ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’nın da olumlu görüşü üzerine, YÖK Yürütme Kurulu’nun 06 Haziran 2018 tarihli toplantısında alınan kararı ile Prof. Dr. M. Nuri Öner, komisyon üyeliğine seçildi.