ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Sözlük Bilimi ve Türkçede Köken Bilimi Konferansı Gerçekleştirildi

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Atayurt Topluluğu tarafından düzenlenen “Sözlük Bilimi ve Türkçede Köken Bilimi” Konferansı, Uluyazı Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak Türk Dil Kurumu eski başkanlarından Türkolog Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, dilbilimci Prof. Dr. Tuncer Gülersoy ve ÇAKÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulselam Arvas’ın katıldığı konferansın moderatörlüğünü ise Dr. Öğretim Üyesi Pelin Kocapınar yaptı.

Türkçe kelimelerin zaman içerisinde başka diller ile olan etkileşim ve günümüze kadar gelen değişim süreçlerinin ele alındığı konferansta, sözlük bilimi açısından sözlüklerin sınıflandırılması da ele alındı.

Türkçe’nin farklı lehçelerinin bazı kullanılan ortak kelimelerden çeşitli örnekler ile anlatıldığı konferansta, ilk Türkçe sözlük olarak bilinen Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânu Lugâti’t Türk adlı eseri ve daha sonrasında yazılmış olan Türkçe sözlüklerin sınıflandırılması ve sözlük bilimi açısından değerlendirilmeleri yapıldı.

Konferansta, etimolojik sözlüklerin bazılarının Türk Dili’ne vermiş olduğu zararlara değinen Prof. Dr. Tuncer Gülersoy; Yahudi asıllı Avusturyalı dilci Andreas Tietze, İstanbul’da doğmuş yerli bir Ermeni vatandaşı olan Sevan Nişanyan, Kudret Emiroğlu ve Hasan Eren gibi kişiler tarafından yazılan sözlüklerde, Türkçe kökenli bazı kelimelerin ısrarla; Rumca, Yunanca, Ermenice, Slavca, Çince, Soğutça, Toharca, Farsça, Arapça gibi dillere bağlanmak istendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Tuncer Gülersoy’un kaleme almış olduğu bazı kitapları öğrenciler için imzalamaları ile konferans sona erdi.

Konferansın ardından, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı’yı makamında ziyaret eden konuşmacılar, Prof. Dr. Tuncer Gülersoy tarafından yazılan “Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi” isimli etimolojik sözlüğü Rektör Ayrancı’ya hediye ettiler.

Rektör Ayrancı tarafından Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Tuncer Gülersoy’a konferansa katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edilmesi ile ziyaret sona buldu.