ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ İŞÇİ BANKA PROMOSYON İHALESİ

Banka Promosyonu İhale Numarası

:2018/2

1-Kurumun Adı

: Çankırı Karatekin Üniversitesi

A) Adresi

: Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası

B) Telefon ve Faks Numarası

: 376 218 95 00/218 95 17

C) Elektronik Posta Adresi

: imid@karatekin.edu.tr

2-İhale Konusu

: Banka Promosyon İhalesi

3-İhale Usulü

: Kapalı Zarf ve Açık Artırma Usulü

4-Kurumdaki Çalışan Personel Sayısı

:312 (personel sayısında protokol süresince %5 oranında artış olacağı öngörülmektedir.)

5-Kurum Personelinin Yıllık Nakit Akışı

:8.500.00,00 TL (nakit akışında protokol süresince %5 oranında artış olacağı öngörülmektedir.)

6-Promosyon İhalesi Toplantı Yeri

: Senato Toplantı Salonu

7-Promosyon İhalesi Tarih ve Saati

:28.05.2018 Pazartesi günü, saat 14:00

8-İhale İlanı Tarih ve Saati

:23.05.2018 Çarşamba günü, saat 14:00

 

Banka Promosyonu İhale Komisyonu 23.05.2018 tarihi Çarşamba günü, saat 14:00 de yaptığı toplantıda, Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler ve şartnameyi hazırlayarak ilgili bankalara; Banka Promosyon İhalesi Davet Mektubu verilmesine karar vermiştir.

 

Banka Promosyon İhalesinde uygulanacak kriterler:

 

1-Banka Promosyon İhalesinde ekteki şartnamede belirtilen şartlar esas alınarak yapılacaktır.

2-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi ve diğer belgeler www.karatekin.edu.tr adresinde görülebilir.

3-Ekonomik açıdan en yüksek teklif Kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

4-Teklifler, en geç 28/05/2018 Pazartesi günü, saat 14:00’e kadar Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına, ihaleye katılacak banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde getirilecek komisyon ve diğer banka yetkililerinin huzurunda açılan zarflardan ihale şartnamesinde belirtilen miktarın üzerinde teklifi veren bankalar arasında, aynı anda açık artırma yöntemiyle belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

Ek:

1-Banka Promosyonu İhale Şartnamesi

2-Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu

3-Banka Promosyon İhalesi Teklif Mektubu