ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’de Sosyal Değişme Konferansı Gerçekleştirildi

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyelerinden ve Sosyologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Sami Şener’in konuşmacı olduğu konferansta Şener sözlerine modernleşmenin tanımını yaparak başladı. “Modern medeniyette dikkati çeken husus, bu medeniyetteki her-şeyin daha sun’i, daha aslından uzaklaşmış ve bozulmuş olarak görünmesidir. Gelenek düşmanı hareket, bir zihniyet değişimine yol açmıştır.” şeklinde konuşan Şener: “Modernleşmenin Türkiye’de gelişim şartlarını incelediğimizde, batılılaşmanın oldukça aceleye getirildiğini ve Müslüman Türk toplumunda nasıl bir biçim kazanması gerektiği gibi stratejik hususlarla ilgilenilmediği göze çarpmaktadır.” dedi.

Türkiye`de Meşrutiyet döneminden beri kimlik krizi yaşandığını söyleyen Prof. Dr. Sami Şener :”Bu kriz, kendi medeniyet ahyaşını bir şekilde benimsemekten vazgeçenler ile medeniyetlerini muhafaza etmeye çalışanlar arasında olmaktadır. Kimlik krizinin sorumluları, bu toplumu başka bir kimliğe, batıcı bir dünya görüşüne yöneltmeye çalışanlardır. Bu yöneliş, ister iyi niyetli olsun, isterse kötü niyetli, toplumun "genlerini değiştirici" tehlikeli bir adım olmuştur. Üstelik, batılılaşma hareketleri  çağdaş bilgi ve sanayi  hedeflerini de gerçekleştirememiş ve alinasyona uğramış bir zihin ve ruh yapısına  yol açmıştır.” şeklinde konuştu.

Programın ardından Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevfik Erkal, Prof. Dr. Sami Şener’e tuz lambası takdim etti.