ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Üç Boyutlu Şekillendirmeler Etkinliği Gerçekleştirildi

Workshop eğitmeni Meltem Çataloluk, Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerine  “Üç Boyutlu Şekillendirmeler” de izlenecek metotlar konusunda bilgi ve tecrübelerini aktardı. Etkinlik sayesinde öğrenciler mesleki becerilerine yenilerini katarak disiplinler arası çalışmaların önemi üzerine bilgilendiler.  

Etkinlik sonunda Meltem Çataloluk`a, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emine Koçak tarafından teşekkür belgesi verildi.