ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM BAŞLIYOR

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz üzere ilan edilen COVID-19 pandemi durumu nedeniyle eğitime 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ara verdik. YÖK tarafından açıklanan pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları gereğince Üniversitemizde de 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçme kararı alınmıştır. Bu süreçte izlenecek yol haritası ve iş takvimi aşağıdaki şekliyle yürütülecektir:

 1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil (İng./Alm.) ve Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı derslerinin senkron (on-line) bir şekilde yürütülmesi yine Perculus ALMS platformundan devam edecektir.

2- Çankırı Karatekin Üniversitesi UZEM müdürlüğümüz tarafından her düzeydeki örgün programlarda yer alan derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim yöntemi ile sürdürülmesi için gerekli hazırlıklar     tamamlanmış ve 23 Mart 2020 itibariyle öğrencilerimizin hizmetine sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu derslerin asenkron (off-line) olarak desteklenmesi amacıyla üniversitemiz bilgi sisteminde oluşturduğumuz doküman ve URL paylaşım modülü UBİS Uzaktan Eğitim Doküman Yükleme Modülü (UBİS-UEDYM) şu an kullanılabilir durumdadır.

3- Bu süreçte tüm ders dokümantasyonları öğretim elemanları tarafından UBİS-UEDYM sistemine eksiksiz olarak yüklenecektir.

4- Öğretim elemanlarımızın sisteme içerik yükleme, öğrencilerimizin ise yüklenmiş olan içerikleri görüntüleme, masa üstüne indirme ya da çıktı alma işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için kullanım kılavuzları ve alternatif videolar hazırlanacak, ayrıca uzaktan eğitimle ilgili tüm bilgi ve veriler Üniversitemiz web sitesi üzerinden erişilebilir olacaktır.

5- Üniversitemiz bilgi işlem altyapısı kullanılarak UBİS-UEDYM’e entegre Karatekin Uzaktan Öğretim Sistemi (KLMS) ile Adobe Connect, BigBlueButton ve Zoom kullanılarak senkron (on-line) uzaktan eğitim için çalışmalar başlatılmış olup 6 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacak ve isteğe bağlı olarak kullanılabilecektir.

6- Uygulama ve laboratuvar dersleri ile uzaktan eğitimle verilemeyen teorik dersler olağanüstü koşulların sona ermesinin ardından Rektörlüğümüzce açıklanacak yoğunlaştırılmış akademik takvim uyarınca yapılacaktır.

7- Bahar yarıyılı içerisindeki dönem içi değerlendirmeler (ara sınav ve benzerleri) uzaktan eğitim araçları üzerinden ödev, quiz ve benzeri değerlendirme yöntemleri ile yapılabilecektir.

8- Yarıyıl sonu sınavları COVID-19 pandemi koşullarının sona ermesinden sonra Rektörlüğümüzce dönem sonunda açıklanacak takvim dahilinde ve fiziki sınav ortamında gözetimli olarak yapılacaktır.

9- Mevcut şartlar içerisinde UDOM’da eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerimiz ve yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerimiz için, içinde bulunduğumuz olağanüstü duruma bağlı olarak süreç yeniden belirlenecektir. Öğrencilerimizin eğitim süresinin uzamaması ve mağdur olmamaları konusunda azami çaba gösterilecektir.

10- UBİS-UEDYM dışında (YouTube, Skype vb.) bir uzaktan eğitim platformu kullanmak isteyen öğretim elemanlarımız, yine UBİS-UEDYM üzerinde ders materyallerini paylaştıktan sonra gerekli duyuruları bu platform üzerinden yapmak ve bu platform üzerinde öğrenci ile etkileşimde bulunmak kaydıyla diğer uzaktan öğretim platformlarını kullanabilecektir.

 YÖK tarafından açıklanan pandemi dönemi uzaktan eğitim uygulamaları yol haritası uyarınca yapılacak açıklamalar ve yeni düzenlemeler Üniversitemizin web sayfası ve resmi sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşılacaktır. Bu süreçte tarafımızdan paylaşılmayan haberlere itibar edilmemesi ve telaşa kapılmadan Üniversitemizin resmi bilgilendirmeleri doğrultusunda hareket edilmesi önem arz etmektedir.