ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim ile Verilemeyen Dersler İçin Yoğunlaştırılmış Eğitim

Uzaktan eğitim ile verilemeyen dersler için yoğunlaştırılmış eğitimler 15 - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak olup ders programları ilgili akademik birim Web sayfalarında ilan edilecektir.

2 0 1 9 – 2 0 2 0  A K A D E M İ K   T A K V İ M

Bahar Dönemi

15 - 26 Haziran 2020 Uzaktan Eğitim ile Verilemeyen Dersler İçin Yoğunlaştırılmış Eğitim

29 Haziran - 10 Temmuz 2020 Yarıyıl Sonu Sınavları (Bütün dersler için)

29 Haziran - 14 Temmuz 2020 Yarıyıl Sonu Sınavları Not Girişleri (Bütün dersler için)

20 - 24 Temmuz 2020 Bütünleme Sınavları (Bütün dersler için)

20 - 26 Temmuz 2020 Bütünleme Sınavları Not Girişleri (Bütün dersler için)