ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Yer Altı Tuz Şehri Projesi İle Kent Vizyonu Raporu`nun İlk Adımı Atıldı

Tuz Mağarası`nın turizme kazandırılması amacıyla, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) akademisyenleri tarafından Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı öncülüğünde hazırlanan “Kent Vizyonuna Üniversite Katkısı Raporu”nun Çankırı Belediyesi ile yapılan ön değerlendirme toplantısında ilk olarak ele alınan "Yer Altı Tuz Şehri" projesi ile ilgili izlenecek yol haritası, Çankırı Valiliği başta olmak üzere şehrin diğer resmi ve özel kuruluşlarının da sürece katılım sağlamasının ardından gerçekleştirilen istişare toplantıları ile devam ediyor.

ÇAKÜ ile Çankırı Belediyesi arasında kentin yeni vizyonu için yapılan ve ilerleyen süreçte de devam edecek olan bu önemli ortaklık, insanlara daha iyi sosyal imkânların sağlanabilmesi için üniversite aklının somut bir şekilde hayata geçirilmesini amaçlıyor. Belediye ve üniversite arasında kurulan köprü ile akademisyenlerin uzmanlık alanları kapsamında yapmış oldukları bilimsel çalışmalar, sunulacak olan raporlar ve öneriler ile doğrudan doğruya uygulamaya geçirilerek kamuoyunun hizmetine sunulacak. Bu kapsamda yapılan ilk toplantının ardından, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve Rektör Ayrancı`nın fikir birlikteliği ile hayata geçirilen sürecin konu başlıklarından biri olan  ve "Tuz Mağarası"nın "Yer Altı Tuz Şehri" projesi ile turizme kazandırılmasının hedeflendiği "Ortak akıl, Ortak Karar İstişare Toplantısı", Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş`ın başkanlığında Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi`nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ve ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Nuri Öner`in yanı sıra il müdürleri, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Çankırı Kent Konseyi, TKDK, BEDAŞ, Çan-Kaya Kaya Tuzu İşletmesi ve STK temsilcileri de katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi`nden ayrıca, Tuz Mağarası`nın sağlık turizmi için önemi hakkında değerlendirmelerde bulunmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Özkan, mağarada yapılması planlan inşaat çalışmaları ile ilgili Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senayi Dönmez, Çankırı Kaya Tuzu`nun kimyasal yapısının analizi ile ilgili Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Demirtaş ve mağaranın Çankırı`da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere tanıtımı ile ilgili ise Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Hakan Baykal toplantıya katılım sağladı.